Featured Video Play Icon

Split, Xorvatiya, Peristil Meydanı

Yuxarıdan baxıldığında qədim şəhər olan Split (italyanca „Spalato”) dağınıq binaları, küçələri və bazarları olan düzbucaqlı bir qutu kimi görünür. İstehkamın ən böyük bazarlarından ikisi Orta Əsrlərdən bu yana şəhərin tarixində əsas rol oynamışdır. „Narodni trg” (Xalq Meydanı), yerlilər üçün isə sadəcə Pjaca adlanan bu yer haqqında 13-cü əsrdə çoxdan bəhs edilmişdi və çox sayda qotik üslubuna aid binalara malikdir. Bir az daha irəlidə  özünün qədimliyini və rəngarəngliliyini xatırladan, meyvə bazarı anlamına gələn və yerli xalq tərəfindən qısaca „Voćni trg” (Meyvə Meydanı) olaraq adlanan „Trg Braće Radić” (Meyvə Meydanı) yer alıb. Orta əsr divarlarının xaricində üçüncü böyük meydan isə Respublika Meydanıdır ki, daha yenidir və özünün  memarlıq üslubu ilə Venesiyadakı San Markonu xatırladır. Split şəhərindəki meydanlardan ən qədimi və ən maraqlısı „ Trg Peristil”dir ki (Peristil Meydanı), sahəsinə görə daha kiçikdir və hələ də yerli əhali tərəfindən bölgənin tarixi ürəyi hesab edilir. Əvvəllər meydan 305-ci ildə Roma imperatoru Diokletian üçün tikilmiş sarayın daxili həyəti idi. Əslində, qədim Split şəhərinin yarısı zamanımıza qədər çox yaxşı qorunub saxlanılan Roma sarayının saray divarlarının içərisindədir.