The project team

Author: Cătălin D. Constantin

Public relations: Adriana MOCA
Curator: Dan Lăcătuș
Scientific consultant: prof. univ. dr. arh. Sorin VASILESCU
Special thanks to Carmen Dobrotă