Ομάδα του πρότζεκτ

Συντάκτης: Cătălin D. Constantin

Επιστημονική καθοδήγηση: παν. καθ. διδ. αρχ. Sorin Vasilescu

Επικοινωνία: Cristina Rusiecki

Επιμέλεια: Dan Lăcătuș

Ειδικές ευχαριστίες στην Carmen Dobrotă

Μετάφραση: Xristina Matiaki, Claudiu Sfirrschi-Lăudat