Language switcher

About the author

Cătălin D. Constantin jest wydawcą, prodziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Bukareszteńskiego, gdzie wykłada etnologię i antropologię wizualną. Koordynator wielu serii prozy, redaktor albumów fotograficznych poświęconych rumuńskiemu dziedzictwu kulturowemu, z których ostatni zatytułowany jest Ferestre din București și poveștile lor (Opowieści o bukareszteńskich oknach). Składa się on z historii zaproponowanych przez pisarzy, historyków, architektów, aktorów, lekarzy, antropologów, dziennikarzy i przedstawicieli innych zawodów, ilustrujących wybrane przez nich fotografie okien.

Cătălin D. Constantin uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Bukareszteńskim w 2013 r. Jego praca dotyczyła życia codziennego rumuńskich miast początku XX w. w oparciu o anonimowe dzienniki z epoki. Cătălin D. Constantin łącząc pasję pisarza i podróżnika, rok później obronił drugą pracę doktorską, tym razem w Narodowym Uniwersytecie Architektury i Urbanizmu im. Iona Mincu, poświęconą kulturowej i antropologicznej interpretacji roli europejskich placów miejskich. Temat ten stał się również punktem wyjścia dla niniejszej wystawy fotografii z lotu ptaka wykonanych przez autora przy pomocy drona.