Plaza Mayor from Cáceres, Spain

This is one of the largest squares in Spain and lies right at the entrance of the medieval town. Its origins are found in the 11thcentury, when the space was used for the great traditional holidays. The buildings are from different eras, with all of them having a 16th century ground floor colonnade. On the northwestern side, the Bujaco Tower is an eye-catching building, now a symbol of the city. It was built during the Arab rule, on top of Roman foundations. The origins of its name may come from the local word for straw dolls, bujacos.

Salamanca, İspaniya, Plaza Mayor

Meydan 1729-cu ildə V Filipin sifarişi ilə və əsas meyarı buğa döyüşləri üçün bir ərazinin olması məqsədilə inşa edilmişdir. Bu gün İspaniyanın, hətta Avropanın ən gözəl meydanlarından biri hesab olunur. Yerləşdiyi ərazi paradoksal bir illüziya təqdim edir. Yerdən baxıldıqda mükəmməl düzbucaqlıya bənzəsə də, havadan çəkilmiş fotoşəklində nizamsız olduğu görünür. Meydanın ərazisini əhatə edən və müəyyənləşdirən binaların barokko üslubundakı fasadları ilk baxışdan mükəmməl simmetrik görünür, amma əslində hər iki tərəf eyni hündürlüyə malik deyil. Salamanka meydanı bir neçə kitabın mövzusu olub və bugün İspan meydanlarının mütləq modelidir.

Plaza de la Corredera from Córdoba, Spain

Soon after the Plaza Mayor was built in Madrid, its design was copied by other cities, even ones very distant from the capital. The Plaza de la Corredera in Córdoba is the only quadrilateral square in the south of Spain and Andalusia, developed by the architect Antonio Ramós Valdés of Salamanca. In 1683, on the site of an esplanade, which historically had been a Roman circus, and subsequently a trading area during the city’s Muslim era, he constructed a giant, semiregular quadrilateral, slightly smaller than the one in Madrid.

After it was built, the square was used for various purposes, serving as the grounds for temporary trade fairs and an arena for corridas, from which its current name originates. In the area beneath its ground floor arches are the so-called esparterías shops that sell traditional objects braided from plant fibres. Antique shops have existed here for nearly a century.