Plaza Mayor din Cáceres, Spania

E una dintre cele mai mari piețe din Spania și se află chiar la intrarea în orașul medieval. Originile sale se găsesc în secolul al XI-lea, pe când spațiul era folosit pentru desfășurarea marilor sărbători tradiționale. Clădirile datează din perioade diferite, păstrând toate colonada de la parter, elaborată în secolul al XVI-lea. Pe latura de nord-vest, Turnul Bujaco e o construcție ce reține imediat privirea, devenită simbol al orașului. Datează din perioada stăpânirii arabe și a fost înălțat pe fundații romane. Se pare că numele îi vine de la cuvântul folosit în zonă pentru a desemna păpușile confecționate din paie, bujacos.

Plaza Mayor din Ciudad Rodrigo, Spania

Orașul și-a luat numele de la contele Rodrigo González Girón, cel care, în secolul al XII-lea, îi alungă definitiv din regiune pe mauri, întemeind orașul pe locul unui fost castru roman, întemeiat, la rândul lui, pe locul unei așezări celtice. Fortificațiile solide vorbesc despre poziția la frontiera cu Portugalia. Paradoxal, această frontieră, cea mai stabilă din toată istoria europeană, practic nemodificată vreme de 500 de ani, a fost, de ambele părți, una dintre cele mai apărate granițe  europene. Singurele lupte duse aici au fost însă cu armatele lui Napoleon. Nicăieri nu e mai evident raportul piață-margine decât în astfel de cetăți.

Plaza Mayor din Salamanca, Spania

Construcția pieței începe în 1729, din ordinul lui Filip al V-lea, urmând ca piața să aibă drept principală destinație luptele cu taurii. E socotită astăzi una dintre cele mai frumoase piețe din Spania și din întreaga Europă. Spațiul oferă o iluzie optică paradoxală. Pare un patrulater perfect, deși forma e, așa cum se vede în fotografia aeriană, neregulată. Fațadele baroce ale clădirii care înconjoară și definește perimetrul pieței par perfect simetrice la o primă privire, dar, în realitate, nici una dintre laturi nu are aceeași înălțime.

Despre piața din Salamanca s-au scris cărți întregi și e socotită astăzi modelul absolut al piețelor spaniole.